viernes, 11 de noviembre de 2011

ON FEM L'EDUCACIÓ FÍSICA ?


CARTA ADREÇADA PER L'EQUIP DIRECTIUSra. Regidora d‘Educacio Ajuntament d‘Albaida

La Direcció del CEIP "Elias Tormo" , després de la visita realitzada alcentre pel Sr. Alcalde i l'aparelladora el passat dimecres 9 de novembre per vore in situ les mancances de les pistes esportives del pati de dalt, es dirigeix a voste per a manifestar-li i fer extensiva la petició a qui corresponga en el tema puntual de les pistes on els alumnes intenten practicar Educació Física i jocs en l’hora de l’esplai.

Des de fa temps, per part del departament de manteniment i de la propia direcció, estem demanant, entre altres, l’acondicionament de les pistes del pati de dalt. Donat que el col·legi, segons es va presentar el passat 28 de desembre de2010 pel Sr. Conseller d’educació i tècnics de la Conselleria, anava a remodelar-se de forma integral, presentant plànols de les futures dependències i quantia assignada per a estes futures obres, algunes peticions de millora (manteniment del centre) s’han anant fent i altres com pistes, pintura exterior, canvi de persianes, canvi de ventanals, instal·lació electrica i moltes altres deficiències, s’han ajornat o no s’han demanat amb insistència, ja que hem pensat que dintre de la remodelació integral del centre, aquestes es realitzarien de forma satisfactòria.

A la vista, segons ens han comentat, que les futures obres de remodelació del centre pareix ser que temporalment han quedat ajornades, li proposem que trasllade aquests escrits i els informes que voste considere oportuns, a que les pistes esportives (molt deteriorades i causants d'esquinç ferides continues entre els alumnes), siguen en via d’urgencia reparades per tal de que la seguretat dels alumnes quede garantida i les mestres d'Educaió Física puguen impartir les seues classes en unes condicions mes acceptables que les actuals.

Esperant que entre tots aconseguim les millores que els xiquets/es esmereixen, reba una cordial salutació.

Nota:Adjuntem fotos.

Albaida a ll de novembre de 2011.

L'EQUIP DIRECTIU


CARTA ADREÇADA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICAEstimada Regidora d’Educació Ajuntament d'AlbaidaDavant la paralització temporal del projecte de remodelació integral del col·legi public Elias Tormo d'Albaida (València) donades les circumstàncies actuals ens vegem obligats a fer una nova petició.

Durant els anys anteriors l'escola ha fet saber a l’Ajuntament les diferents mancances que anaven sorgint a les instal·lacions del centre. Les remodelacions necessàries no s'han portat a terme donat que s'anava a reformar per complet i de manera immediata.

Les pistes de futbet i basquet on es desenvolupen les classes d'Educació Física es troben en pèssimes condicions degut als badalls formats, causant lessions i accidents diaris durant el transcurs de les sessions.

D'aquesta manera sol·licitem la reparació de dites pistes per acabar el mes aviat possible amb els problemes abans exposats.

Aquestes mesures són urgents donat que el principal perjudicat és l'alumnat del centre. Donat-los les gràcies d'avantmà i esperant la seua col·laboració.


El Director Departament d'Educació Fisica