viernes, 28 de octubre de 2011

OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

1.- Aconseguir la formació integral de l’alumnat com a persona responsable, crítica i creativa.
- Respecte a les diferents creences i doctrines de la Comunitat Educativa.
- Respectar les diferents opinions ideològiques.
- Potenciar els valors de la solidaritat, cooperació, respecte mitjançant el diàleg.

2 - Seguir inculcant els hàbits de respecte entre companys, mestres i resta de membres de la Comunitat Educativa.

3.- Una vegada treballat el programa informàtic ITACA, continuar fent les tasques aplicant els diferents apartats. (horaris,documentació alumnat, pares/mares, documentació administrativa, PGA, Memòria etc...

4.- Continuar mantenint relacions cordials entre l’escola i les institucions locals:

- AMPA.
- Ajuntament.
- EPA.
- Fundació de Cultura i Esports.
- IES José Segrelles.
- Altres centres.


5.- Impulsar en el professorat la realització de cursos de perfeccionament i grups de treball, bé en el centre o fora d’ell.


6.- Insistir en les peticions a nivell d’administració local per al manteniment del centre i de l’adequació del centre per part de Conselleria.

7.- Seguir potenciant les reunions de nivell, cicle i intercicles.


8 .- Potenciar la utilització i el funcionament de l’aula d’informàtica.9.- Insistir en les competències bàsiques de cada àrea curricular.

No hay comentarios:

Publicar un comentario