viernes, 28 de octubre de 2011

NORMES DE DISCIPLINA I CONVIVÈNCIA1.-P U N T U A L I T A T

Les portes del Col·legi es tancaran a les 9 h 40 minuts pel matí i a les 15 h i 10 minuts per la vesprada. Les absències a classe seran justificades pel pare/mare mitjançant un justificant que tindrà i guardarà el tutor/a.

ES PREGA PUNTUALITAT

2.-ENTRADES CORRECTES

En escoltar la sirena TOTS els alumnes formaran a les files corresponents al pati i des d’allí entraran correctament acompanyats pel tutor/a a les seues aules.

Ningú entrarà a l'edifici fins que no toque la sirena. Els alumnes de primària

Entraran per les dues portes del centre i els d’infantil per el seu recinte.

3.-CANVIS DE CLASSE

Durant els canvis de classe (optatives,anglès,música, E. Física) els alumnes no eixiran als corredors i als serveis (excepte casos d’urgent necessitat).

GUARDA SILENCI

4.-MENJAR DINS L’AULA

L’entrepà es menjarà en el pati a l’hora de l’esplai. No es pot menjar pipes, xicles, etc. en les classes. Es procurarà que els residus dels entrepans i altres es deixen en les papereres del pati.

UTILITZA LES PAPERERES

5.-E I X I D E S

Els alumnes eixiran després que haja tocat la sirena anunciant la finalització de la jornada matinal o vespertina,
MAI ABANS.

El professor/a eixirà l’últim quan ja no quede cap alumne/a dins l’aula i tancarà la porta amb clau.

6.-RESPECTE AL RECINTE ESCOLAR

-Taules sense tacar ni ratllar.
-Papers a les papereres
-Parets netes i sense graffitis.
-No colpejar portes en entrar a les aules.
-Respecte al mobiliari.
-Respecta i cuida les zones de jardins i patis.
-Respecta el dels altres companys i seràs respectat TU.

A més,cada tutor/a elaborarà les mesures que crega convenients per al millor funcionament de l’aula.

Albaida a 28 d’octubre de 2011.

LA DIRECCIÓ

No hay comentarios:

Publicar un comentario